Projekt E-impuls

Projekt “E impuls”

 

Naziv projekta

„Razmjer d.o.o. – Hrvatski geodeti za tržište regije“; šifra projekta KK.03.2.1.06.1822.

Razmjer d.o.o. je tvrtka sa sjedištem u Splitu, a bavi se geodetskom djelatnošću na području cijele Republike Hrvatske. Također tvrtka svoje specijalizirane usluge izvozi na područje Republike Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Prihodi od izvoza čine oko 20% ukupnih prihoda.

Zahvaljujući stručnom kadru s dugogodišnjim iskustvom u radu na raznim geodetskim poslovima, tvrtka je spremna riješiti sve zadatke iz područja inženjerske geodezije i katastra nekretnina te katastra vodova. Nudimo potpunu uslugu koja uključuje analizu problema, savjetovanje, pomoć kod prikupljanja potrebne dokumentacije i u konačnici izradu geodetskih elaborata. Posjedujemo potreban instumentarij, prateću opremu i programsku podršku za kvalitetno izvođenje geodetskih poslova.

Kratki opis projekta

Projektne aktivnosti odnose se na:

a) Nabavka uređaja za geodetsko mjerenje;

b) Promidžba i vidljivost projekta.

Kroz kupnju nove opreme tvrtka će proširiti kapacitete, kao i uvesti nove usluge, pa će nakon završetka projekta biti moguće obavljanje slijedećih usluga, što će upotpuniti asortiman usluga na izradu posebne geodetske podloge, izradu parcelacijskog elaborata, iskolčenje objekta i izrada elaborata iskolčenja, izrada situacijskog nacrta izgrađene građevine,  geodetsko praćenje u gradnji i izrada elaborata praćenja, praćenje pomaka građevine i izrada elaborata, upis objekta u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu, legalizacija nezakonito izgrađenih objekata i snimanje vodova, te izrada elaborata za katastar vodova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Osnovni cilj projekta jest jačanje konkurentnosti i pokretanje novih vrsta geodetskih usluga čime bi se stvorile pretpostavke za povećanje broja zaposlenih za jednu novu osobu do kraja 2018. godine te osigurao rast prihoda za više od 30% u iduće dvije godine.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 283.730,40 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 180.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2017. – 01.05.2018.

Kontakt za više informacija

e-mail: danijel@razmjer.hr

Linkovi