O nama

Razmjer d.o.o. je tvrtka sa sjedištem u Splitu, a bavi se geodetskom djelatnošću na području cijele Republike Hrvatske.

Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Zahvaljujući stručnom kadru s dugogodišnjim iskustvom u radu na raznim geodetskim poslovima, tvrtka je spremna riješiti sve zadatke iz područja inženjerske geodezije i katastra nekretnina te katastra vodova. Nudimo potpunu uslugu koja uključuje analizu problema, savjetovanje, pomoć kod prikupljanja potrebne dokumentacije i u konačnici izradu geodetskih elaborata. Posjedujemo potreban instumentarij, prateću opremu i programsku podršku za kvalitetno izvođenje geodetskih poslova.